Có 1 phản hồi

  • Năm 1990, tôi được nhận tên rừng Hướng Đạo là GẤU NHIỆT TÌNH, ngay trên đỉnh núi Lang Biang, Tùng Lâm, Đà Lạt. Chúa Sơn Lâm ngày ấy là Trưởng Gấu Tận Tâm Lê Phỉ, hiệu trưởng trường Việt Anh ở Đà Lạt. Bảo Huynh đề cử tôi hôm ấy là Trưởng Hổ Hiền Hòa Phạm Quang Hồng, Sư Huynh dòng Lasan vừa đi tù về, nay là Linh Mục phục vụ tại Giáo Phận Perth, nước Úc. Tên Rừng Gấu Nhiệt Tình trở thành niềm vui cho tôi, suốt đời tôi phải nhớ sống cho nhiệt tình, nhiệt tình với Chúa, nhiệt tình với tha nhân.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế