CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

Xin tri ân ông, người Thương Phế Binh VNCH

Xin tri ân ông, người Thương Phế Binh VNCH
 Phòng Công Lý và Hòa Bình DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế