CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

THĂM VIẾNG THÀNH PHỐ PARIS – Tập 2 – Nguyễn Ngọc Triều

Xin xem tập 1 với link:
http://giesuchanhlongthuong.net/chia-se-chuyen-de/tham-vieng-thanh-pho-paris-tap-1-nguyen-ngoc-trieu/

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế