CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

SỐNG LÀNH MẠNH – Bài 4. Tôi hạnh phúc là một Kitô hữu

00. Anh chup Jrai

SỐNG LÀNH MẠNH – Bài 4. Tôi hạnh phúc là một Kitô hữu

Bài 4. Tôi hạnh phúc là một Kitô hữu

Tập sách SỐNG LÀNH MẠNH

Tác giả: Pino Pellegrino
Bản dịch: Nữ Tu Minh Trang, FMA
Biên tập và đọc: Lm. Quang Uy, DCCT
Sản xuất: Audio Book Vườn Xanh 10.2015

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế