CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG Ở VIỆT NAM ( The last days in Viet Nam )

THE LAST DAYS IN VIETNAMPhim tài liệu về những ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam. 😔

Posted by Thang Le on Wednesday, April 25, 2018

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế