CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

Hội luận về Bảo Vệ Sự Sống 2009 – Phần 2 – Lm. Nguyễn Trường Luân, DCCT, và Lm. Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế