CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

Chia sẻ buổi 2: Dụ ngôn “Người cha bao dung và người con trưởng hẹp hòi” – Lm. Giuse Quang Uy, DCCT

Chia sẻ Mùa Sám Hối buổi thứ nhì
Dụ Ngôn “Người cha bao dung và người con trưởng hẹp hòi”
Tin Mừng Lc 15, 25 – 32
Lm. Giuse Quang Uy, DCCT
Nhà Thờ Tân Phước, quận Tân Bình, thứ hai 7.3.2016

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế