CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO NĂM 2019


Nhân Khánh Nhật Truyền Giáo 20.10.2019, xin trích lược một vài dữ liệu liên quan đến Giáo Hội Công Giáo toàn cầu…

1. Hiện nay dân số trên toàn thế giới là 7,4 tỷ. Số tín hữu Công Giáo là 1,31 tỷ ( tăng 14,2 triệu so với năm ngoái ), chiếm tỷ lệ 17,73%.

2. Trên thế giới có tất cả 3.017 Giáo Phận Công Giáo, hoặc những hạt pháp lý, hay những vùng truyền giáo được thiết lập ( Missio sui Juris ).

3. Có tất cả 5.389 Giám Mục, trong đó có 1.273 Giám Mục Dòng.

4. Tổng số Linh Mục năm nay là 414.582 vị ( giảm 387 vị so với năm ngoái ), trong đó có 132.772 vị là Linh Mục Dòng.

5. Số Phó Tế Vĩnh Viễn là 46.895 vị, tăng 584 vị so với năm trước.

6. Số Nữ Tu giảm đáng kể. Năm nay, Giáo Hội có 648.910 Nữ Tu, giảm 10.535 vị so với năm ngoái.

7. Số Tu Sĩ nam là 51.535 người, giảm 1.090 vị so với năm ngoái.

8. Số Tu Sĩ nam thuộc các Tu Hội Đời có 585 vị, giảm 33 vị

9. Số Tu Sĩ nữ thuộc các Tu Hội Đời là 22.057 vị, giảm 343 vị so với năm ngoái.

10. Số Giáo Dân đi truyền giáo là 355.800 người ( tăng 1.057 người )

11. Số Giáo Lý Viên là 3,12 triệu người, gia tăng đáng kể.

12. Số các Đại Chủng Sinh là 115.328 thầy, giảm 832 vị.

Nhìn vào những số liệu thống kê, chúng ta thấy có một sự gia tăng không nhiều về con số tín hữu trên toàn thế giới. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải tạ ơn Chúa vì sức sống của Giáo Hội vẫn còn phong phú, đặc biệt tại các xứ truyền giáo như Châu Phi, Châu Á hay Châu Đại Dương.

Trích từ dữ liệu của Thánh bộ Truyền Giảng Tin Mừng
VĂN HÀO, SDB, lược tóm và chuyển ngữ

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế