CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

9 THỨ BỆNH LÀM CHO TA SỐNG KHÔNG LÀNH MẠNH

9 THỨ BỆNH LÀM CHO TA SỐNG KHÔNG LÀNH MẠNH

Trích từ “SỐNG LÀNH MẠNH”
Tác giả: Pino Pellegrino 
Bản dịch của Nữ Tu Clara Minh Trang, Salésienne 
Giọng đọc của Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế