CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

NHỮNG BÀI CA BẤT HỦ CỦA VIỆT NAM: 14. Trường ca Con Đường Cái Quan, nhạc sĩ Phạm Duy ( 1921 – 2013 )

Đây là bản thu âm trước năm 1975, có lời dẫn giải của chính tác giả, nhạc sĩ Phạm Duy, và được trình bày bởi ban hợp ca Thăng Long ( các danh ca trong một gia đình: Thái Thanh, Thái Hằng, Hoài Trung, Hoài Bắc ).

Có thể nghe và xem thêm bản thu âm và ghi hình sau năm 1975 tại hải ngoại của ban hợp xướng Ngàn Khơi: https://youtu.be/u4_PqPeLLxE

Lại có thể nghe và xem thêm trình diễn những năm gần đây ở hải ngoại của chương trình Paris by Night: https://youtu.be/Gqm4BRnIYqg

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế