CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

Người Xa Quê ở Thành Phố Sàigòn

CHUYÊN ĐỀ NGƯỜI XA QUÊ
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Truyền Thông DCCT, ngày 5.1.2010

 

Nếu không thể xem trực tiếp trên trang này, quý vị có thể bấm để xem tại đây : Youtube

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế