Có 1 phản hồi

  • Kính thưa Cha,
    Con đã gặp và chạm được đến Chúa qua những chương trình bài giảng, bài chia sẻ của Cha. Đặc biệt bài hát hôm nay của Cha:”lạy Chúa đã qua một ngày…con đã nhận ra…” đã truyền thêm lửa Đức Tin cho con. Con cảm được Bình An đích thực vì Chúa đã mở lối cho con đi đến Hạnh Phúc qua những giờ cầu nguyện lắng nghe chia sẻ của Cha. Con cảm tạ Chúa đã đang đồng hành cùng con qua Cha.
    Nguyện xin Chúa ban cho Cha thêm dồi dào sức khoẻ, để Cha được “Càng già càng giảng càng say. Càng hay tiếng hát, càng đầy yêu thương. Vấn vương con đến Chúa Trời. Cảm muôn ân thánh trọn lời Tạ Ơn”.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế