Chuyên trang : VƯỢT QUA SỐ PHẬN

NHÂN CÁCH VÀ TÀI NĂNG

  Có một chàng thanh niên người Na Uy tên là Bill Sardinia, đã vượt biển đến nước Pháp để ghi danh thi vào Học Viện Âm Nhạc Paris ( Conservatoire de...

BEO

Tên nó là Beo. Hàng ngày nó vẫn ngồi đó, cạnh cây cột điện, trước con hẻm 549, ngó xéo qua bên kia đường là chợ Bàn Cờ luôn rần rần mỗi buổi...