Chuyên trang : VƯỢT QUA SỐ PHẬN

VƯỢT QUA SỐ PHẬN

PHẬN ĐỜI LINH MỤC, ĐỜI BỆNH TẬT THỜI VỀ HƯU NÀO AI HIỂU THẤU – Lm. Giuse Trần Chính Trực

  Bạn thử một lần đến với các ngài trong Nhà Hưu Dưỡng, lúc các ngài đang bị bệnh nằm liệt giường liệt chiếu, sẽ thấu hiểu và sẽ yêu thương các ngài nhiều hơn ! Các ngài, một đời phục vụ từ cộng đoàn đức tin này đến cộng đoàn đức tin khác, để rồi mang bệnh tật vào thân, sức khỏe yếu...

TIM SÁNG HƠN MẮT

Gần nhà ngoại tôi có một đôi vợ chồng già bị mù. Họ đã có với nhau một đàn con cháu đông đúc. Nghe ngoại nói, năm nay hai cụ đã ngót nghét tám...