Chuyên trang : VƯỢT QUA SỐ PHẬN

VƯỢT QUA SỐ PHẬN

“CAN ĐẢM LÊN, ĐỪNG SỢ !”

Richard Wurmbrand ( 1909 – 2001 ), Mục Sư người Rumani, ở tù mười bốn năm. Tháng 5 năm 1966, với tư cách là một người chứng, tại các diễn đàn, Wurmbrand đã cởi áo đến thắt lưng để chỉ cho toàn thể thế giới thấy những vết thương đã ăn sâu và loang lổ trên khắp thân thể ông, những vết thương do những...

1+1 = >2

Nhiều năm trước, trong trại tập trung Auschwitz của Phát xít Đức, một người cha Do Thái nói với con trai: “Bây giờ chúng ta không có của cải chi cả...

KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT !

Trong tác phẩm Tầng Đầu Địa Ngục, “The First Circle”, nhà văn Nga, Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn nói đến một nhà tù, nơi mà người ta gọi là...

HÃY BƯỚC RA TỪ BÓNG TỐI

Tại một lớp trung học với 26 học sinh cá biệt. Có em đã từng tiêm chích, có em từng ở tù, thậm chí có nữ sinh phá thai đến ba lần. Gia đình từ...