Chuyên trang : VUI SỐNG TIN MỪNG

Chuyên trang lưu trữ các bài chia sẻ, suy niệm và chứng từ sống Tin Mừng

VUI SỐNG TIN MỪNG

TIN MỪNG CÓ SỨC BIẾN ĐỔI KỲ DIỆU

Một bác sĩ tâm thần của nhà tù thất vọng thốt lên: “Tôi có thể chữa lành chứng điên của một người, nhưng không chữa được sự xấu xa của người ấy; cách duy nhất để khiến một người xấu trở nên tốt là cho họ tiếp xúc với Tin Mừng của Chúa Giêsu”. Charles Darwin, người có công với thuyết tiến hoá...