Chuyên trang : VUI SỐNG TIN MỪNG

Chuyên trang lưu trữ các bài chia sẻ, suy niệm và chứng từ sống Tin Mừng

VUI SỐNG TIN MỪNG

DI CHÚC

Có một người biết mình sắp qua đời, đã để lại chúc thư: “Sẽ đến một ngày thân xác tôi cuộn tròn trong tấm drap trắng xoá của bệnh viện. Một lúc nào đó, bác sĩ sẽ tuyên bố não bộ của tôi đã ngưng hoạt động và sự sống của tôi đã chấm dứt. Lúc ấy, xin các bạn đừng tìm các máy móc để đưa vào...