Chuyên trang : VUI SỐNG TIN MỪNG

Chuyên trang lưu trữ các bài chia sẻ, suy niệm và chứng từ sống Tin Mừng

VUI SỐNG TIN MỪNG

LẠY CHA CHÚNG CON – Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 17 Thường Niên C LẠY CHA CHÚNG CON Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt Các Tông Đồ đã nhiều lần thấy Chúa Giêsu cầu nguyện. Có lẽ khi Người cầu nguyện, có một cái gì đó thật đẹp, thật huyền bí và cũng thật lôi cuốn toả ra. Vì thế, các Tông Đồ xin Người dạy cách cầu nguyện. Và Người đã...