Chuyên trang : VUI SỐNG TIN MỪNG

Chuyên trang lưu trữ các bài chia sẻ, suy niệm và chứng từ sống Tin Mừng

VUI SỐNG TIN MỪNG

17.10.2021, NGÀY TOÀN QUỐC XIN ƠN CHỮA LÀNH – Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên

Đây là Ngày Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kêu gọi toàn cõi Việt Nam tổ chức NGÀY XIN ƠN CHỮA LÀNH 17.10.2021 cầu xin cho đại dịch sớm chấm dứt  Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước đều mạc khải cho chúng ta thấy dung mạo của Thiên Chúa là Đấng Chữa Lành. – Có những người được Chúa chữa lành sau một...