Chuyên trang : VUI SỐNG TIN MỪNG

Chuyên trang lưu trữ các bài chia sẻ, suy niệm và chứng từ sống Tin Mừng

VUI SỐNG TIN MỪNG

KHỞI ĐẦU TIN MỪNG ĐƯỢC LOAN BÁO…

Lần đầu tiên, Tin Mừng đến đất nước Nhật Bản nhờ một phần của cuốn asách Thánh Kinh trôi dạt vào bờ biển, được một bậc vị vọng vớt lên, ông tò mò đọc, rồi sau đó, ông được tặng một cuốn Thánh Kinh nguyên vẹn và được các nhà truyền giáo hướng dẫn. Khi hoàng hậu Hàn Quốc mất đi đứa con nhỏ...