Chuyên trang : VUI SỐNG TIN MỪNG

Chuyên trang lưu trữ các bài chia sẻ, suy niệm và chứng từ sống Tin Mừng

VUI SỐNG TIN MỪNG

“ĐÂY LÀ NGÀY CHÚA ĐÃ LÀM RA…”

Trước ngưỡng cửa một thị trấn nhỏ bé nhưng có tầm chiến lược quan trọng của nước Áo, đại tướng Massena của Napoléon bất ngờ xuất hiện với 18.000 quân chuẩn bị vây hãm và chiếm thị trấn. Hội đồng thị trấn họp khẩn cấp, đầu hàng là câu trả lời duy nhất để tránh đổ máu vô ích. Thế nhưng, bỗng...