Chuyên trang : VUI SỐNG TIN MỪNG

Chuyên trang lưu trữ các bài chia sẻ, suy niệm và chứng từ sống Tin Mừng

VUI SỐNG TIN MỪNG

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG – Phần 12: Hội Thánh – Hồng Y PX. Nguyễn Văn Thuận

1. “Vì Hội Thánh, vì Hội Thánh !” Mỗi khi có ai tỏ ý lo sợ ngài đau khổ, nhọc mệt, Đức Phaolô VI luôn luôn trả lời: “Vì Hội Thánh ! Vì Hội Thánh !” Con hãy sống và trả lời như vậy ( ĐHV 247 ). Phân biệt vấn đề thần học lịch sử và vấn đề khả năng: Đức Giáo Hoàng không buộc phải là người có...