Chuyên trang : VĂN HÓA XÃ HỘI

SÀIGÒN VÀ TUỔI THƠ TÔI

Tôi xa quê hương ở vào tuổi không quá trẻ dại để dễ quên và cũng không quá già để chỉ dành toàn thời giờ cho một điều mất mát, rồi đau...