Chuyên trang : VĂN HÓA XÃ HỘI

VĂN HÓA XÃ HỘI

CHỨNG KIẾN NGƯỜI MỸ TRONG THIÊN TAI VÀ DỊCH BỆNH

Thật ra lúc ở Việt Nam được giấy bảo lãnh của ba mẹ chồng nhưng mình không thích đi Mỹ, vốn dĩ con người mình sống ở đâu cũng làm, cũng vui vẻ hạnh phúc thì Mỹ hay Việt Nam cũng thế thôi, đi làm gì khi cuộc sống ở Việt Nam quá ổn định. Nhưng rồi quyết định đi, đi không phải vì muốn tốt cho con vì luôn...

TÔN TRỌNG

Có vị phú ông gặp một người nghèo, bèn nói với anh ta: “Ta đây giàu có như vậy, sao anh không tôn trọng ta ?” Người nghèo trả lời: “Ông giàu có...

BỊ KHƯỚC TỪ

Khi còn nhỏ, John Herbert Dillinger phải ra toà vì một tội vặt, không đáng gì. Sau khi được tha về, cha mẹ cậu muốn con mình có cơ hội xóa đi quá khứ...

VẪN RỰC LÊN NIỀM HY VỌNG Giữa lúc nguy cơ càng ngày càng trở nên đại họa khó lường của dịch tễ, khiến cơ quan Y Tế Thế Giới trực thuộc Liên...