Chuyên trang : VĂN HÓA XÃ HỘI

VĂN HÓA XÃ HỘI

NÓI RA XẤU HỔ LÂY, NHƯNG PHẢI NÓI !

Những điều cần biết dành cho du khách muốn thăm CH XHCN Việt Nam hôm nay.     Một người bạn nói: ông là người Việt, sống ở ngoại quốc, hiểu cả người Việt lẫn người nước ngoài, nên làm một cẩm nang cho những du khách muốn thăm viếng Việt Nam.Mới đầu, thấy đó là một ý hay. Làm thử vài trang dưới...