Chuyên trang : VĂN HÓA XÃ HỘI

VĂN HÓA XÃ HỘI

CUỘC ĐẦU ĐỘC VĨ ĐẠI Ở VIỆT NAM 

CUỘC ĐẦU ĐỘC VĨ ĐẠI Ở VIỆT NAM  Những chuyến xe đêm buồn thảm và tuyệt vọng Từ bao nhiêu năm nay rồi, quê tôi có những chuyến xe đêm đi thành phố khởi hành lúc một giờ sáng, đến Sàigòn lúc năm giờ. Có hai loại hành khách thường phải đi xe khuya như vậy: Một là người đi làm thuê và hai là người đi...