Chuyên trang : Chưa phân loại

BUỒN TÀN THU…

Mùa Thu có thể được gọi là Mùa Xuân thứ nhì trong năm khi mỗi chiếc lá là một đóa hoa tuyệt vời. ( Autumn is a Second Spring, when a every leaf is a flower...