Chuyên trang : Chưa phân loại

Chưa phân loại

MẸ SẦU BI DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ – Trần Mỹ Duyệt

Nếu có tấm hình nào diễn tả được sự đau khổ của một người mẹ, thì đó là tấm hình chụp hoặc vẽ khi bà đang ngồi bất lực nhìn con hấp hối và chết trên tay của bà! Trong Phúc Âm, Thánh Gioan cũng đã chụp được những khoảnh khắc về một bà mẹ. Bà rất đau khổ theo con trên đường tới pháp trường...

BUỒN TÀN THU…

Mùa Thu có thể được gọi là Mùa Xuân thứ nhì trong năm khi mỗi chiếc lá là một đóa hoa tuyệt vời. ( Autumn is a Second Spring, when a every leaf is a flower...