Chuyên trang : TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Chuyên trang chia sẻ các bài suy niệm, bài giảng Chúa Nhật

TIN MỪNG CHÚA NHẬT

TRUNG TÍN VÀ TỈNH THỨC – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An, Phan Thiết

Ngày nay, “Mạnh Thường Quân” là một cụm từ khái niệm hóa, hiểu như một danh từ chung để chỉ một mẫu người hào phóng và nhân ái. Mạnh Thường Quân tên thật là Điền Văn, người nước Tề thời Chiến Quốc. Ông là một người giàu sang, có lòng nghĩa hiệp, thích chiêu hiền đãi sĩ, văn cũng như võ trong nhà...