Chuyên trang : TÂM CA NGUYỆN CẦU

CÚI LẠY NGÀI…

Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt, Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi. Con mù lòa, bên vệ đường hành khất, Xin chữa con để nhìn thấy Nhan...

CẦU NGUYỆN – Mahatma Gandhi

Tôi không phải là một nhà văn chương, Tôi cũng chẳng phải là một khoa học gia. Tôi chỉ cố gắng trở thành một người cầu nguyện… Chính kinh...