Chuyên trang : TÂM CA NGUYỆN CẦU

CÓ NGÀI LÀ CÓ TẤT CẢ

Thuở dân Do Thái còn theo chế độ đa thê, ông Encana, cha của ngôn sứ Samuen cưới đến 2 vợ. Một bà tên là Anna, và bà kia tên Pơnina. Bà Pơnina sinh...

CẦU NGUYỆN TRÊN NĂM NGÓN TAY

1. Ngón cái gần bạn nhất. Vì thế, hãy bắt đầu giờ cầu nguyện bằng việc cầu nguyện cho những người gần gũi bạn nhất. Những người bạn dễ...