Chuyên trang : TÂM CA NGUYỆN CẦU

LỜI KINH QUEN THUỘC MỖI NGÀY…

Thống Tướng Douglas MacArthur ( 1880 – 1964 ), Tham Mưu Trưởng Lục Quân Hoa Kỳ Quân Đội ở Philippines thập niên 1930, đã để lại một câu nói bất hủ:...