Chuyên trang : TÂM CA NGUYỆN CẦU

TÂM CA NGUYỆN CẦU

TỪ MỘT TẤM LÒNG ĐƠN SƠ CHÂN THẬT

Một nông dân nghèo rất đạo đức, đi đâu ông cũng mang theo cuốn sách đọc kinh. Nhưng vào một buổi chiều, trên đường từ chợ về nhà, ngồi trên chiếc xe bò, ông không tìm thấy cuốn sách Kinh. Ông bối rối vô cùng vì đã đến giờ Kinh mà ông lại không nhớ Kinh nào cả. Suy nghĩ mãi, cuối cùng, ông ngước mắt lên...