Chuyên trang : TÂM CA NGUYỆN CẦU

TÂM CA NGUYỆN CẦU

“CUỐI CÙNG, CON ĐÃ XIN ĐÚNG ĐIỀU TA MONG ĐỢI”

Tôi xin Chúa cho đứa con tàn tật được lành lặn, Chúa trả lời: “Không”. Ngài nói tinh thần lành lặn mới quan trọng, thân xác chỉ là tạm bợ… Tôi xin Chúa cho tôi kiên nhẫn, Chúa trả lời: “Không”, Ngài nói kiên nhẫn là hoa trái của thử thách, hãy tự tìm lấy… Tôi xin Chúa cho tôi hạnh phúc, Chúa trả lời:...