Chuyên trang : TÂM CA NGUYỆN CẦU

TÂM CA NGUYỆN CẦU

“CUỐI CÙNG, CON ĐÃ XIN ĐÚNG ĐIỀU TA MONG ĐỢI”

Tôi xin Chúa cho đứa con tàn tật được lành lặn, Chúa trả lời: “Không”. Ngài nói tinh thần lành lặn mới quan trọng, thân xác chỉ là tạm bợ… Tôi xin Chúa cho tôi kiên nhẫn, Chúa trả lời: “Không”, Ngài nói kiên nhẫn là hoa trái của thử thách, hãy tự tìm lấy… Tôi xin Chúa cho tôi hạnh phúc, Chúa trả lời:...

LỜI KINH QUEN THUỘC MỖI NGÀY…

Thống Tướng Douglas MacArthur ( 1880 – 1964 ), Tham Mưu Trưởng Lục Quân Hoa Kỳ Quân Đội ở Philippines thập niên 1930, đã để lại một câu nói bất hủ:...