Chuyên trang : TÂM CA NGUYỆN CẦU

TÂM CA NGUYỆN CẦU

LỜI NGUYỆN “ABBA, BA ƠI” CỦA GIA ĐÌNH

Kính thưa Ba của chúng con ở trên Trời, Chúng con nguyện cho Thánh Danh của Ba được bạn bè chúng con biết đến và tôn vinh vì họ thấy gia đình chúng con sống trung thực, tử tế và hạnh phúc. Chúng con nguyện cho Nước Trời của Ba mau đến để gia đình chúng con, và các gia đình khác, để cả thế giới được sống...

LỜI KINH KHIÊM HẠ

Dưới đây là lời cầu nguyện của một Linh Mục vẫn trung thành dâng lên Chúa, mỗi ngày trong suốt 30 năm… Lạy Chúa, để tình yêu Chúa được muôn...

CÚI LẠY NGÀI…

Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt, Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi. Con mù lòa, bên vệ đường hành khất, Xin chữa con để nhìn thấy Nhan...