Chuyên trang : QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

144. QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG QUYÊN GÓP 25 TRIỆU ĐỒNG GIÚP GIẢI PHẪU XƯƠNG KHUỶU TAY CHO CHÁU NGUYỄN QUANG THÁI Ở PHÚ THỌ

Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Toàn, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, giới thiệu cháu NGUYỄN QUANG THÁI, sinh năm 2010 ( 10 tuổi ), học lớp 5, con đầu của anh Nguyễn Tiến Thư và chị Kiều Thị Kim Yến, gia đình làm ruộng chỉ tạm đủ ăn, hiện ngụ tại thôn Dư Ba, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, điện thoại liên...