Chuyên trang : QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

13. QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG QUYÊN GÓP 35 TRIỆU ĐỒNG GIÚP MỔ TIM CHO CHÁU HOÀNG HẢI NAM Ở QUẢNG BÌNH

Lm. Antôn Nguyễn Trường Thi, Giáo Xứ Tân Hội, Giáo Phận Hà Tĩnh, giới thiệu cháu Phêrô HOÀNG HẢI NAM, sinh năm 2007, con trai của chị Mátta Mai Thị Thủy, 31 tuổi, hiện ngụ tại thôn Đại Sơn, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc Giáo Họ Tân Hội, Giáo Xứ Tân Hội, Giáo Phận Hà Tĩnh, điện thoại...