Chuyên trang : QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

74. QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG QUYÊN GÓP 40 TRIỆU ĐỒNG GIÚP ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG DẬP MẬT VÀ GAN CHO ANH PHẠM VĂN TIẾN Ở NGHỆ AN

  Nữ Tu Têrêsa Trần Thị Linh Phương, Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng, giới thiệu anh Phêrô PHẠM VĂN TIẾN, sinh năm 1995. con ông Phêrô Phạm Tiến Luật và bà Maria Ngô Thị Hữu, gia đình có 4 người con, hiện ngụ tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Anh Tiến đã nghỉ học sớm để mưu sinh phụ cha...