Chuyên trang : QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

27. QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG QUYÊN GÓP 25 TRIỆU ĐỒNG GIÚP ĐIỀU TRỊ SUYỄN CHO ÔNG A VỂNG Ở KONTUM

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thanh Trung, Dòng Phanxicô, điện thoại: 0362.110.618 giới thiệu ông A VỂNG, người dân tộc Bahnar, sinh năm 1942, làm rẫy và đi làm thuê, đã góa vợ, có 8 người con đều đã lập gia đình, hiện ngụ tại làng Plei Kleng, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kontum, điện thoại liên hệ với người con trai:...