Chuyên trang : QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

211. QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG QUYÊN GÓP 25 TRIỆU ĐỒNG GIÚP CHẠY THẬN NHÂN TẠO CHO BÀ LÊ THỊ NHỤ Ở CẦN THƠ

Cô Bùi Thị Hồng Nga, Hội Người Khuyết Tật Cần Thơ, giới thiệu bà LÊ THỊ NHỤ, 69 tuổi, chồng là ông Nguyễn Văn Lành, có 2 người con đều đi làm thuê, thu nhập thấp và bấp bênh, gia đình hiện ngụ tại khu vực Đông Bình, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, điện thoại liên lạc:...