Chuyên trang : QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

492. QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG QUYÊN GÓP 25 TRIỆU ĐỒNG GIÚP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN CHO ÔNG NGUYỄN TRUNG HẢI Ở LÂM ĐỒNG

Nữ Tu Anna Võ Thị Thuý Phượng, Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, giới thiệu ông NGUYỄN TRUNG HẢI, sinh năm 1963, vợ là bà Trần Thị Lan, nhà đông con lại không có đất canh tác nên hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình hiện ngụ tại xã Lộc Sơn, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ông Hải bị ung thư gan, bụng sưng rất to, đã...