Chuyên trang : QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

343. QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG QUYÊN GÓP 35 TRIỆU ĐỒNG GIÚP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN DI CĂN PHỔI CHO ÔNG LÊ VĂN SANG Ở VĨNH LONG

  Cô Bùi Thị Hồng Nga, Hội Người Khuyết Tật Cần Thơ, giới thiệu ông LÊ VĂN SANG, sinh ngày 30.10.1966, không có ruộng vườn, nhà cửa, mưu sinh bằng cách ai thuê gì làm nấy, chỉ có một con gái cũng đi làm thuê, ông sống chung với người em thứ tám, gia đình hiện ngụ tại 170/12 ấp Phước Thạnh, xã Lộc Hòa...