Chuyên trang : NHỚ ƠN THẦY CÔ

NHỚ ƠN THẦY CÔ

HAI BẬC THẦY CỦA NHÂN LOẠI

Ngay sau Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cứ vào ngày 15 tháng 5 hằng năm, Giáo Hội đều mừng lễ Thánh Isidore và Thánh Jean de Lasalle. Một vị thì “nhất niên chi kế mạc như thụ cốc. Thập niên chi kế mạc thụ mộc” ( Kế hoạch một năm là trồng lúa; Kế hoạch mười năm là trồng cây ). Còn vị kia thì “Bách niên chi kế...

NHỚ CÔNG ƠN THẦY

Một ngày nọ, James Albert Mitchener ( 1907 – 1997 ), một nhà văn danh tiếng của Hoa Kỳ, được Tổng Thống Eisenhower mời dự một dạ tiệc tại Tòa...