Chuyên trang : NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

TẤT CẢ ĐỀU LÀ PHÙ DU CHÓNG QUA

Một ngày nọ, Salomon, một vị vua giàu có và khôn ngoan bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần. Vua nói: “Benaiah, ta muốn ông tìm cho ta một chiếc vòng kỳ diệu. Làm sao, để kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn; ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui”. Vua biết sẽ không đời nào có một chiếc vòng như...