Chuyên trang : NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

ĐÔI KHI CŨNG CẦN BỊ… ĐIẾC !

Một bầy ếch đi dạo trong rừng, hai con rơi xuống hố. Tất cả ếch còn lại bu quanh để tìm cách kéo chúng lên. Thế nhưng hố quá sâu, bầy ếch bất lực, chúng bảo: Thôi hai bạn chỉ còn nước chờ chết. Hai con ếch ở dưới hố vẫn nuôi hy vọng mong manh và cố sức nhảy lên. Bầy ếch trên miệng hố lại khuyên...