Chuyên trang : NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI VUI SỐNG TIN MỪNG

CÁI LƯỠI

Sử gia Xénophon, sống vào thế kỷ 5 trước Chúa Giáng Sinh. Ông bị bắt làm nô lệ tại một nước láng giềng. Biết ông là người tài, vua trao cho ông một trong những việc quan trọng là làm đầu bếp thiết tiệc. Ngày kia, vua sai ông dọn đãi quần thần. Ông ra chợ mua lưỡi về nấu các món. Thực khách ăn, khen ngon...