Chuyên trang : NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

MỘT NHỊP CẦU CẢM THÔNG – Lm. Quang Uy, DCCT

Tôi còn nhớ mãi dịp Tết Trung Thu năm 1980, khi còn là một thanh niên chưa đi tu, lần đầu tiên tôi cùng với mấy nhóm bạn trẻ ở Sàigòn phối hợp tổ chức một đêm rước đèn và lửa trại cho các em thiếu nhi con cái những người bệnh phong tại Làng Thiên Trợ Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, do các chị nữ tu Dòng Nữ...