Chuyên trang : MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

MỪNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI – Lm. Lê Thành Đạo

MỪNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Bài giảng của cha Lê Thành Đạo Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em thân mến, Cách đây 45 năm, vào giờ này và ngày này, 7 tháng 10, Đức Giám Mục Bùi Tuần đã phong chức Linh mMc cho 3 người, trong đó có tôi. Người thứ nhất, đó là cha Long đã ra đi cách đây 28 năm...