Chuyên trang : MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

CẦU NGUYỆN VÀ LẦN CHUỖI GIỮA ĐẠI DỊCH

Có một chị người Việt lập gia đình qua mai mối, đang sống tại Trung Quốc. Chị rất đẹp, xuất thân từ gia đình Công Giáo rất đạo đức. Còn gia đình chồng của chị thì hoàn toàn ngược lại. Họ rất ghét đạo Công Giáo. Chị đã tâm sự với người chị ruột của mình là chị Mary Lưu và chị Lưu đã kể lại...