Chuyên trang : MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

FATIMA, SỨ ĐIỆP HÒA BÌNH VÀ TÌNH THƯƠNG

    Tình hình xã hội, chính trị của Bồ Ðào Nha năm 1916-1917 Năm 1916 – 1917 còn ghi lại bao nhiêu biến cố đen tối của lịch sử Âu Châu và nhân loại. Các cường quốc Âu Châu cắn xé nhau, châm ngòi cho thế chiến thứ nhất, khiến hàng triệu người bị chết ! Năm 1917, cách mạng đẫm máu ở nước Nga Xô-viết đầu...