Chuyên trang : MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

TÌNH YÊU CHỮA LÀNH CỦA MẸ MARIA

Có một Linh Mục Dòng Tên được mời tới một Tu Viện giúp một khoá Linh Thao trong 7 ngày cho một nhóm khá đông các bạn trẻ sinh viên. Ngày kết thúc, một cô gái đến trao cho ngài một lá thư, ngài đang vội đi, liền bỏ lá thư vào túi xách nhưng rồi quên béng đi. Một hôm, ngài tìm thấy lá thư ấy, mở ra và đọc...