Chuyên trang : ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

Chuyên trang chia sẻ các nhạc khúc Niềm Tin

CHỮ TÍN

Bên bờ sông Hudson ở New York, cách lăng mộ của vị Tống Thống đời thứ 18 của nước Mỹ Ulysses S. Grant chưa tới 100 mét, có một ngôi mộ của một...