Chuyên trang : CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG…

… Tình hình sức khỏe anh em khi còn ở các trại do quân đội VC quản lý đã tồi tệ, thì nay càng tồi tệ hơn dưới sự hà khắc dã man của bọn công an, mà anh em tù quen gọi là bọn “Ch.V.”. Tiêu chuẩn ăn uống thì bị bọn chúng cắt xén ăn bớt. Mỗi bữa ăn chỉ được một thìa cơm với hai khúc sắn tươi...