Chuyên trang : CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

CÔNG CHA NGHĨA MẸ CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

THƯ ĐỂ LẠI CHO CHA MẸ CỦA MỘT SINH VIÊN TRUNG QUỐC

Tiếu Ngạo, sinh viẹn khoa Báo Chí, là một trong số hàng nghìn người đã ngã xuống trong làn mưa đạn quân đội của Đảng CS TQ đã rót xuống Quảng trường Thiên An Môn ngày 4.6.1989. Tháng 6 năm 1989, Kính thưa cha mẹ! Con trai bất hiếu, đã bỏ cha mẹ mà đi. Những nỗi niềm vất vả, đắng cay cơ cực mà cha mẹ phải...

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Một giáo sư kinh tế ở một trường đại học cho biết ông chưa từng đánh rớt sinh viên nào, nhưng đã từng đánh rớt hết cả một lớp học. Lý do:...