Chuyên trang : CÔNG CHA NGHĨA MẸ

CÔNG CHA NGHĨA MẸ

HÌNH ẢNH CỦA BỐ NHÂN NGÀY TỪ PHỤ – Tiến sĩ TRẦN MỸ DUYỆT

Năm 2022 này, Chúa Nhật, 8 tháng 5 là ngày tôn vinh, tưởng nhớ mẹ. Ngày “Hiền Mẫu”. Chúa Nhật, 19 tháng 6 hằng năm là ngày tôn vinh, tưởng nhớ cha. Ngày “Từ Phụ”. Sao không gom hai ngày này thành một ngày nào đó trong năm để tôn vinh, tưởng nhớ cả cha và mẹ, gọi là ngày “Song Thân Kính Yêu.”   Nhưng suy...

TRÁI TIM NGƯỜI CHA ! 

Một ngày nọ, cha tới mượn tiền tôi. cha nói sức khỏe không tốt, cần phải tới bệnh viện để kiểm tra tổng quát, vậy nên tôi đã gửi tiền cho...