Chuyên trang : CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

TÌNH YÊU HÓA GIẢI HẬN THÙ

Dưới đây là một chứng từ đã được cha Augustine, Linh Mục Dòng Tên thuộc Trung Tâm Truyền Giáo cho người Việt tại Đài Loan, trưng dẫn trong bài giảng về Thiên Chúa Ba Ngôi ngày 18.6.2000. “Tôi may mắn có được tất cả những điều tôi ước ao để được hạnh phúc: gia đình hoà thuận yêu thương, nhiều bạn bè...