Chuyên trang : CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

GIÓ SẼ MANG THEO – Lm. Minh Anh, Huế

Tại một thung lũng nơi có nhiều trang trại, một người nông dân nọ có được giống ngô rất tốt. Năm nào rẫy ngô của ông cũng cho những giỏ bắp ngô vừa lớn, vừa thơm, trái nào cũng đều hạt tăm tắp. Hàng năm ở hội chợ nông sản của vùng, lần nào ông cũng giành giải nhất. Ai cũng nghĩ, hẳn người ấy đang...