Chuyên trang : CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

ĐƯỢC LÂY NHIỄM HAY BỊ LÂY NHIỄM ? – Trích suy niệm của Lm. Minh Anh

Tin Mừng nói: “Ngài rảo qua các thành phố”, nghĩa là Chúa Giêsu chịu mất thời giờ đi qua các phố lớn phố nhỏ, qua hẻm nặng mùi, qua ngõ xôn xao… Tin Mừng nói: “Ngài rảo qua các làng mạc”, nghĩa là Chúa Giêsu xuống làng chài, lên làng thượng, về miền xuôi, là leo lên núi, tụt xuống đồi, băng qua nương, tắt...