Chuyên trang : BỮA ĂN NHÂN ÁI

BỮA ĂN NHÂN ÁI

TƯƠNG TRÌNH THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BỮA CƠM NHAN ÁI, Q. 3, SÀIGÒN

PHẦN CHI: – Ngày thứ tư 4.5.2022: 185 phần x 25.000 đồng = 4.625.000 đồng – Ngày thứ sáu 6.5.2022: 220 phần x 25.000 đồng = 5.500.000 đồng – Ngày thứ tư 11.5.2022: 220 phần x 25.000 đồng = 5.500.000 đồng – Ngay thứ sáu 13.5.2022: 250 phần x 25.000 đồng = 6.250.000 đồng – Ngày thứ hai 16.5.2022: 250 phần × 25.000...