Chuyên trang : BẢO VỆ SỰ SỐNG

Chuyên trang các đề tài, tư liệu và bài viết về “Bảo vệ Sự Sống – Chống phá thai”

BẢO VỆ SỰ SỐNG

CAN ĐẢM NÓI “KHÔNG” VỚI TỆ NẠN NẠO PHÁ THAI ! – Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT, 2007

   Bác Luyện ( áo trắng ), Uy và anh em Fiat bên một ngôi mộ thai nhi trên đường lên Ghềnh Ráng Đầu tháng 7 năm 2007, chúng tôi có dịp ra Bình Định giúp một khóa bồi dưỡng Giáo Lý Viên, xong việc, chúng tôi chỉ còn mỗi một ngày để ra thăm thành phố Quy Nhơn, và đã được bác Nguyễn Đình Luyện hướng dẫn chúng...