Chuyên trang : BẢO VỆ SỰ SỐNG

Chuyên trang các đề tài, tư liệu và bài viết về “Bảo vệ Sự Sống – Chống phá thai”

BẢO VỆ SỰ SỐNG

NẠN PHÁ THAI

Trong một bữa tiệc khoản đãi tại Toà Bạch Ốc, đệ nhất phu nhân Hillary Clinton hỏi nhỏ một thực khách cùng bàn: “Bà nghĩ sao, khi mãi đến hôm nay chúng ta vẫn chưa có một phụ nữ làm Tổng Thống ?” Bà cụ già nhỏ thó ngồi bên cạnh không chần chừ trả lời: “Có lẽ bởi vì người phụ nữ ấy đã bị bóp...