Chuyên trang : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

GẦN MỘT PHẦN TƯ NHÂN LOẠI THIẾU NƯỚC TRẦM TRỌNG

Theo báo cáo của Viện Tài Nguyên Thế Giới (WRI), được công bố ngày 6.8.2019, gần 1/4 dân số thế giới tại 17 quốc gia đang sống trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, gần đến mức không có một giọt nước nào để dùng. Trầm trọng nhất là tại Trung Đông và Bắc Phi Theo Viện Tài Nguyên Thế Giới, 12 trên...