BẢO VỆ SỰ SỐNG

CÁC LÝ LUẬN BẢO VỆ SỰ SỐNG CHỐNG LẠI CHỦ TRƯƠNG PHÁ THAI – Kỳ 3

 
PHẦN III: CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

  1. Mỗi một đứa trẻ đều là một đứa trẻ được mong muốn. Sẽ là bất công cho các trẻ em nếu đem các em vào một thế giới mà không có ai mong muốn các em cả. Vì thế có thể chấp nhận chuyện phá thai !

Mỗi một trẻ thơ đều được và luôn luôn được một ai đó mong muốn. Tuy nhiên có một sự khác biệt giữa việc mang thai ngoài ý muốn và một đứa trẻ không được mong muốn sinh ra đời.

Chuyện “không được mong muốn” chính là thái độ về phía của những người lớn. Vì thế, phải nói như thế này mới chính đáng: điều bất công lớn nhất đối với một đứa trẻ “không được mong muốn” chính là việc giết chết em bằng cách phá thai, không cho em được làm người…

  1. Việc có thêm nhiều những đứa trẻ không được mong muốn sinh ra trên đời này chỉ dẫn đến kết quả là các em sẽ bị lạm dụng và ngược đãi mà thôi !

Trong thực tế, hầu hết những trẻ em bị ngược đãi đều đã từng được cha mẹ các em mong muốn cho được chào đời. Việc lạm dụng và ngược đãi trẻ em trong xã hội đã không giảm đi kể từ khi việc phá thai được hợp pháp hóa, mà trái lại nó càng gia tăng thêm một cách kinh khủng.

  1. Việc phá thai giúp giải quyết vấn nạn về tình trạng đông dân số và có mục tiêu nâng cao phẩm chất ( quality ) cuộc sống.

Riêng đối với nước Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, tỉ lệ sinh đẻ hiện tại vẫn hãy còn rất thấp, không hề ảnh hưởng đến việc gia tăng dân số. Ngược lại, sự giảm thiểu đáng kể trong tỉ lệ sinh đẻ lại sẽ có ảnh hưởng rất xấu đối với nền kinh tế của từng quốc gia ấy. Thật ra, tình trạng quá đông dân trong một nước là do những vấn nạn khác gây ra.

Mà giả như có một vấn nạn liên quan đến dân số có ảnh hưởng tai hại đến phẩm chất cuộc sống chúng ta, thì giải pháp đúng đắn không phải là giết chết đi một phần dân số của quốc gia đó. Khái niệm về “phẩm chất của cuộc sống” chỉ là một cách ngụy tạo mà thôi. Người ta nguỵ biện, viện dẫn đến tiêu chuẩn này để phá huỷ chính Sự Sống.

  1. Trong thực tế, nếu có luật cấm phá thai đi nữa thì vẫn luôn có nhiều ca phá thai lén lút.

Có luật cấm phá thai thì vẫn hơn là cho tự do phá thai chứ. Luật lệ có thể hướng dẫn và giáo dục con người chọn ra những giải pháp thay thế khác tốt đẹp hơn là giải pháp phá thai.

  1. Tín ngưỡng và tôn giáo của phía thiểu số chủ trương chống phá thai thì không được phép áp đặt lên phía đa số muốn được tự do phá thai.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy rằng tín ngưỡng đó là của phía đa số, chứ không phải là của phía thiểu số, vì đại đa số con người ta đều muốn rằng phải có những giới hạn chặt chẽ trong việc phá thai.

Thật ra, sự ưng thuận của nhiều người đối với luật cho phép phá thai chủ yếu là do sự kém hiểu biết, thiếu thông tin chính xác và thấu đáo về những tai hại của việc phá thai đối với cá nhân và với tập thể xã hội, đối với tâm lý và thể lý của chính người phá thai cũng như đối với lương tri con người nói chung.

  1. Không nên lôi kéo chuyện phá thai vào với những vấn đề của tôn giáo !

Trong xã hội, không chỉ có những người có tín ngưỡng mới chống lại việc phá thai, mà luôn có rất nhiều người không tôn giáo khẳng định rằng việc phá thai chính là giết chết đi các trẻ thơ một cách vô luân.

Trong xã hội hiện nay, tôn giáo không còn những ảnh hưởng sâu đậm như trước đây nữa chính là do xã hội đã bị thoái hoá về mặt luân lý và đạo đức, tình trạng này dẫn đến nguy cơ băng hoại trong tương lai của xã hội, của cả nhân loại, trong đó có thảm kịch nạo phá thai.

Bản dịch của ANTHONY LÊ
Nhóm BVSS Sàigòn biên tập và thu gọn
( Còn tiếp nhiều kỳ )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế