Có 1 phản hồi

  • Mong các nhóm BVSS trên toàn NƯỚC VN hãy truyền thông để mọi người biết : NẠO PHÁ THAI LÀ TỘI ÁC GIẾT NGƯỜI. GIẾT CHÍNH ĐỨA CON LÀ MÁU THỊT CỦA MÌNH LÀ KẾT QUẢ CỦA TÌNH YÊU…

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế