BẢO VỆ SỰ SỐNG

MỤC SƯ LEE VÀ BABY BOX, ĐÃ CỨU SỐNG GẦN 1.600 EM BÉ SƠ SINH

https://www.facebook.com/100050388913969/videos/322153539147931

Mục Sư Lee, người Hàn Quốc,
trong 30 năm qua đã cứu sống và nuôi dưỡng
được gần 1.600 em bé sơ sinh bị bỏ rơi

nhờ sáng kiến BVSS được đặt tên là BABY BOX

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế