BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

NHỮNG CHIẾN BINH CỦA HÀNH TINH – Video clip bảo vệ môi trường

NHỮNG CHIẾN BINH CỦA HÀNH TINH

"Video này tốn gần 1,000 ngày để hoàn thành.Những thước phim được ghi lại tại hơn 10 quốc gia. Và tất cả đều nói về một chủ đề.Mình hi vọng các bạn sẽ thích thú khi xem video này nhưng sự thích thú của mình khi thực hiện nó.INSTAGRAM: @NasDailyNHÓM: Nas Daily Global"

Posted by Nas Daily Tiếng Việt on Monday, 23 September 2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế