BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

HÀNH TINH CỦA CHÚNG TA – Tập 4: Những vùng biển ven bờ

HÀNH TINH CỦA CHÚNG TA
Tập 4: Những vùng biển ven bờ

Xin click vào link dưới đây để xem phim:
http://www.phimmoi.net/phim/hanh-tinh-cua-chung-ta-8605/tap-4-182385.html

Trong phim có một vài đoạn bị mất âm thanh,
xin kiên nhẫn tiếp tục xem cho đến hết tập phim thật tuyệt vời

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế