BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

8 TỶ NGƯỜI BẢO: “CHỈ LÀ MỘT CHAI NHỰA THÔI MÀ !”

Chúng ta sẽ chẳng biết giá trị của nước cho đến khi cái giếng cạn khô!

"Chỉ là 1 cái chai nhựa thôi mà" - 8 tỷ người nóiNguồn: Caters Clips#welearn #cafebiz

Posted by CafeBiz on Monday, July 22, 2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế