BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐIỆU LUÂN VŨ CÁC LOÀI HOA – VALSE DES FLEURS – WALTZ OF FLOWER – PIOTR ILITCH TCHAIKOYSK ( 1840 – 1843 )Y

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế