z.BÀI CŨ TỪ WEB FIAT

Lời Sống cho thứ sáu 2.10.2015

Lời Sống cho Lễ các Thiên Thần Hộ Thủ
Tin Mừng Mt 18, 1 – 5.10
Thứ sáu 2.10.2015

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế