Liên hệ và trợ giúp

Xin Quý Ân Nhân liên hệ và trợ giúp trực tiếp

540726_569606373087069_1074927809_n

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Bãi Dâu

Hẻm 134, Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu

Email : giuselequanguy@gmail.com

Tel : +84-903.340.914

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !