Bảo vệ Sự Sống

Chia sẻ chuyên đề

“NGƯỜI RƠM” ( Phần 5 )

Mấy hôm nay, mọi người xôn xao về thông tin 39 người di cư bị chết ngạt trong một chiếc container ở Anh. Lòng tôi trĩu nặng, đã định im lặng tiếc...

Nghiệm sinh giữa đời

Công cha nghĩa mẹ

Quà của Bố

Báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Báo Ephata

Niềm vui Giáng Sinh

Đơn khúc niềm tin

NGƯỜI THỢ ĐIÊU KHẮC 

Ông sống tận cuối làng, cô đơn và khó tính. Không giao du qua lại với ai. Ngày lại ngày, có việc thì cặm cụi đục đẽo, không việc thì lúi húi chăm...