Nghiệm sinh giữa đời

BÀN TAY CHE MẤT BẦU TRỜI

Một hôm, vị thiền sư và người đệ tử của ông ngồi nói chuyện cùng nhau. Người đệ tử này nói: “Thưa thầy, thời gian này, con cảm thấy cuộc...

Công cha nghĩa mẹ

Quà của Bố

Niềm vui Giáng Sinh

THIÊN CHÚA NÓI THỨ TIẾNG NÀO ?

Ngày xửa ngày xưa, có một chú bé người Phi Châu, lúc nào luôn thắc mắc “Thiên Chúa nói bằng thứ tiếng nào ?” Chú hỏi thầy giáo, thầy giáo chỉ...

Đơn khúc niềm tin

Chứng tá yêu thương