Bảo vệ Sự Sống

Nghiệm sinh giữa đời

Công cha nghĩa mẹ

Quà của Bố

Niềm vui Giáng Sinh

THIÊN CHÚA NÓI THỨ TIẾNG NÀO ?

Ngày xửa ngày xưa, có một chú bé người Phi Châu, lúc nào luôn thắc mắc “Thiên Chúa nói bằng thứ tiếng nào ?” Chú hỏi thầy giáo, thầy giáo chỉ...

Đơn khúc niềm tin