Bảo vệ Sự Sống

Nghiệm sinh giữa đời

ÔI, KHIÊM TỐN !

Một Rabbi cao niên bệnh nặng liệt giường, các đồ đệ thì thầm bên cạnh ông. Họ đang ca tụng các nhân đức vô song của thầy mình. Một người...

Công cha nghĩa mẹ

Quà của Bố

Niềm vui Giáng Sinh

Đơn khúc niềm tin

NGƯỜI THỢ ĐIÊU KHẮC 

Ông sống tận cuối làng, cô đơn và khó tính. Không giao du qua lại với ai. Ngày lại ngày, có việc thì cặm cụi đục đẽo, không việc thì lúi húi chăm...